Písková filtrace je spolu s bazénovou chemií základním předpokladem pro čistotu vody

Dá se bez filtrace obejít, nebo ne?

Je vůbec písková filtrace https://www.chlorito.cz/piskove-filtrace nutná? Možná si položíte otázku, zda je filtrování nutností, když se bude do vody pravidelně aplikovat chlorová chemie, která zahubí všechny bakterie, a občas se případně vyluxuje dno bazénovým vysavačem.

hotelový bazén

Odpověď na tuto všetečnou otázku je jednoduchá: Chlorové tablety sice zahubí nežádoucí mikroorganismy, ale ve vodě bude plavat mnoho velmi jemných mechanických nečistot. Ty za nějaký čas vytvoří vodní zákal a stanou se živnou půdou pro další bakterie a octnete se v chlorovém kolotoči, kdy budete přidávat tablety a voda bude stále špinavá a zároveň silně přechlorovaná. K aplikaci chlóru je nutné totiž udržet pH vody v žádoucím rozmezí a nečistoty ji budou posouvat k zásaditým hodnotám a nikdy se vám bez filtrace pH nepodaří srovnat.

Péče o bazénovou vodu zkrátka sestává ze dvou základních složek – chemické očisty (zpravidla chlórem) a mechanické očisty pomocí filtračního boxu s oběhovým čerpadlem. Nejčastěji je uvnitř filtrační nádoby křemičitý jemnozrnný písek, ovšem lze jej nahradit i zeolitem. Existují i tzv. kartušové filtrace, kde namísto písku voda cirkuluje skrze papírovou vložku, ale tento způsob je vhodný pro velmi malé objemy nádrží a jejich občasné využívání.

hladina bazénu

Jak výkonné zařízení a jak často jej využívat

Filtrační zásobník naplněný médiem je zabudován do okruhu s pohonnou jednotkou – čerpadlem. Jeho výkon v krychlových metrech by měl stanovit vždy odborník, ale pouze pro vaši hrubou orientaci lze přibližnou hodnotu výkonu čerpadla vypočítat: Odpovídá čtvrtině až pětině objemu vody v bazénu (m3), jestliže se čerpadlo zároveň nachází do osmi metrů od nádrže. Filtrace by měla zvládnout přefiltrovat veškerou vodu zhruba v rozmezí dvou až pěti hodin a tento proces by se měl provádět přibližně dvakrát za den v průběhu koupací sezony. Za vyšších teplot a při častějším koupání v průběhu dne by mělo zařízení být v provozu častěji, z bezpečnostních důvodů se ovšem nedoporučuje zapínat jej v době, kdy se v bazénu někdo koupe.