Poklopy na studny. Který je ten pravý?

Na základě předpisu musí být dodrženo několik zásad. Plášť šachtové studny, jenž je tvořen převážně betonovými skružemi, musí být veden do výšky minimálně půl metru nad upraveným terénem okolo studny. Stejně tak je zapotřebí dobré utěsnění proti vniknutí povrchové vody.

studna

Poklop nesmí být dřevěný. Je důležité zajištění proti posunu, rovněž je potřebné zajištění eliminace proniknutí nečistot.

Důležitý parametr v podobě materiálu

Jaký zvolit materiál? Který materiál je vhodný a proč? Materiál je totiž efektivní, ale v případě správného použití, neboť každý materiál je příhodný pro jiné využití.

Mezi klasické materiály náleží litina. Zde však nastala menší obměna, kdy dříve šedou litinu nyní vystřídala litina tvárná. Rozdíl spočívá ve struktuře uhlíku, což má vliv na mechanické vlastnosti, ale také na hmotnost i cenu. Nevýhodou je po určitém čase koroze.

Dalším materiálem, který je používán na poklopy na studny je nerez. Vše je i v rámci nejrůznější povrchové úpravy, tj. hladký či protiskluzový. Výhodou je odolnost materiálu.

Známé plastové poklopy bývají čím dál častěji nahrazeny kompazitními, tj. kompazitní směs, která svými vlastnostmi v mnoha směrech překoná poklop plastový. Dokonce se v tomto případě jedná o materiál, jenž nemá žádné nežádoucí látky a je tak reálné být v přímém kontaktu s pitnou vodou. Předností bezpochyby zajisté je i to, že nevyžadují ani povrchovou úpravu.

Aktuální nabídka umožňuje výběr veškerých dostupných druhů materiálů pro poklopy na studny, jenž v případě správné volby splní požadovaný efekt.

studnička

Co se týče tvaru, jsou reálné možnosti i v rámci kruhu z kamene či betonu, nebo naopak lze zvolit dva půlkruhy, jenž se dají k sobě přistrčit a v případě potřeby i odtáhnout ke kraji.

Pro udržení kvality vody je důležité okolí studny adekvátně upravit, aby byla eliminována možnost kontaminace podzemní vody nejen nečistotami z povrchu.

4/5 - (1 vote)